Д-р Мария Христова участва в откриването на 20-ото издание на „Национални дни на кариерата“ с организатор Job Tiger

X