Д-р Мария Христова се срещна със студенти от СУ „Св. Климент Охридски“

X