Включваме се в Digital4Sofia 2022 – конференцията, посветена на цифровите технологии и развитието на дигиталната индустрия по света

X