БТПП връчи за тридесети път годишните си награди за добри постижения на компании, дипломати, търговски представители и медии

X