S&P потвърди кредитния рейтинг на София ‘BBB‘ със стабилна перспектива

X