SIM EXPO 2023: България е лидер в областта на рисковото дялово финансиране в Югоизточна Европа и тази нейна роля ще се засилва

X