СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА ОТ ПАРТИДА A


ИЗБЕРЕТЕ OБЕКТ
D1-016-1  "АВЕСТА ТРЕЙД" АД

D1-030-2  "БАНКЯ-21" АД

D1-030-1  "БАНКЯ-21" ЕАД

D1-039-1  "БКС-ВИТОША" АД

D1-023-1  "БКС-ЗАПАД" АД

D1-022-1  "БКС-ЛОЗЕНЕЦ" АД

D1-022-2  "БКС-ЛОЗЕНЕЦ" АД

D1-036-1  "БКС-ЛЮЛИН" ООД

D1-034-1  "БКС-МЛАДОСТ" АД

D1-028-1  "БКС-НАДЕЖДА" АД

D1-028-2  "БКС-НАДЕЖДА" АД

D1-041-1  "БКС-СРЕДЕЦ" АД

D1-041-2  "БКС-СРЕДЕЦ" АД

D1-026-1  "БКС-СТРОЙКОМС" ООД

D2-006-1  "БКС-ЦЕНТЪР" ЕАД

D2-022-1  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД

D2-025-1  "ВЪЖЕНИ ЛИНИИ" ЕАД

D1-045-1  "ДК-СОФИЯ" АД

D1-032-2  "ИРИС-2000" АД

D1-032-1  "ИРИС-2000" ЕАД

D2-031-1  "КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛИ" АД

D1-018-1  "КУЛИНАР" АД

D1-035-1  "МЕБЕЛ" АД

D1-048-1  "МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ-СОФИЯ" ЕООД

D1-015-1  "МОЗ-77" АД

D1-037-1  "НАДЕЖДА" ООД

D1-038-1  "ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО-АГРОБИЛД" АД

D2-021-1  "ОБЩИНСКА БАНКА" АД

D2-030-1  "ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ" АД

D1-004-1  "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" ЕАД

D1-033-1  "ПАРКИРАНЕ И ГАРАЖИ" АД

D1-051-1  "ПОК ДОВЕРИЕ" АД

D1-029-2  "ПРОГРЕС" АД

D1-029-1  "ПРОГРЕС" ЕАД

D1-007-1  "ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД

D1-005-2  "ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ" АД

D1-005-1  "ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД

D1-047-1  "СВЕЖЕСТ" АД

D1-017-1  "СИРЕНА-98" АД

D1-003-1  "СКГТ-АВТОРЕМОНТ" ЕАД

D1-002-1  "СКГТ-ТРАМКАР" ЕАД

D1-001-1  "СКГТ-ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД

D2-008-1  "СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД" ЕАД

D1-046-1  "СОФИЙСКИ АПТЕКИ" АД

D2-004-1  "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД

D1-043-1  "СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД

D1-049-1  "СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ" АД

D1-019-1  "СОФРЕМОНТ" АД

D1-040-1  "СОФСТРОЙ" АД

D1-040-2  "СОФСТРОЙ" АД

D1-021-2  "СОФТАКСИ" АД

D1-021-1  "СОФТАКСИ" АД

D1-042-1  "СРЕДЕЦ" АД

D1-031-1  "СРЕДЕЦ" ООД

D1-044-1  "ТЕХНОСТРОЙ" АД

D1-006-1  "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ" ЕАД

D1-027-1  "ФИНА МЕХАНИКА" АД

D1-020-1  "ХИГИЕНА" АД

D1-009-1  "ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-БОТУНЕЦ" АД

D1-010-1  "ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-ВЪЗРАЖДАНЕ" АД

D1-024-1  "ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-КНЯЖЕВО" АД

D1-008-1  "ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-ПОДУЯНЕ"АД

D1-050-1  "ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА" АД

D2-024-1  "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

D1-025-2  "ШЕВРО" АД

D1-025-1  "ШЕВРО" АД