Invest Sofia с още един партньор за привличане на потенциални инвеститори

X