Invest Sofia и Matrix Relocations подписаха споразумение за сътрудничество

X