Forton: Високата активност на търговските и логистични компании в София води до почти пълна заетост на предлаганите в сегмента площи

X