05.11.2019

Новини от градската среда в София

Общественият транспорт в София ще има 137 нови електрически трамваи, автобуси и тролейбуси. Инвестицията е в размер на 261,4 млн. лв., от тях 218 млн. лв. се осигуряват от Оперативна програма  „Околна среда” 2014-2020.

Очаква се с използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно.

По съществуващи трамвайни линии ще се движат 25 нови нископодови съчленени трамваи. Амортизирани возила ще бъдат заменени от 30 нови нископодови съчленени тролейбуси и 82 нови електробуси. Новите електрически автобуси ще се движат както по съществуващи автобусни линии, така и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа.

 

***

Готови са станциите „Бул. „България” и „Красно село” от третата линия на столичното метро. Провеждат се изпитaния нa влaĸoвe и системи за управление пo тpaceтo. Пътниците ще пътуват в 20 нови влака, производство на „Сименс”

Линия 3 е с ново поколение автоматика и системи за безопасност и управление на движението. По трасето има изградени обезопасителните автоматични предпазни огради с височина 1,6 м. Те са от стъкло и са синхронизирани с вратите на влаковете.

 

***

Две авиокомпании започват да изпълняват нови полети от Летище София.

Австрийската нискотарифна авиокомпания ”Лауда” ще лети между София и Виена 5 дни в седмицата. От пролетта на 2020 г. ще има полети и от Бургас. 

Германската авиокомпания Eurowings стартира с две дестинации от София – до Щутгарт и Дюселдорф. И двата полета са връзка до други летища в Европа, до които Eurowings превозва пътници, както и правят връзка с полети на дълги разстояния. 

 

***

Изработен е устройственият план за превръщането на новооткритото неолитно селище “Слатина” в археологически парк. По проект паркът трябва да има защитно покритие и посетителски център.

Раннонеолитното селище “Слатина” е от периода 6 100 – 5 500 г. пр.Хр. То е сред най-древните на Балканите и представя интересни факти за първите жители, живели на територията на днешна София. 

05.11.2019

Възможности за финансиране

 

До 20.01.2020 г. тече процедура за кандидатстване с проекти за създаване и развитие на регионални иновационни центрове. Поканата е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“.

Търсят се проекти, фокусирани върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

Въпроси и искания за разяснения по условията за кандидатстване се приемат до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по реда, посочен тук.

Необходимите документи и подробности за условията за кандидатстване ще намерите тук.

 

***

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение за предоставяне на заеми за стартъпи и МСП при намалени изисквания за обезпечение и без гаранционна такса. На българските компании ще бъдат предоставени 210 млн. лева за инвестиционно и оборотно финансиране. 

Гаранционната схема ще е с продължителност на действие 3 години, а 50% от кредитния риск на предоставяните кредити ще бъде гарантиран по силата на програма COSME.

Фокус в програмата са малки и средни предприятия в широк спектър от икономически дейности и стартъп компании в начален етап на развитие и с нужда от финансиране на дейността чрез конвертируем заем.

 

***

Фонд на фондовете избра посредник за първия Мецанин фонд, насочен изцяло към България. Средствата са за подкрепа на български МСП в напреднал етап на развитие и с план за разширяване и подобряване на дейността, включително и за навлизане на нови пазари.

Фонд мениджър на Фонд Мецанин/Растеж ще бъде Бългериан Мецанин Партнърс ДЗЗД, който ще управлява 75.3 млн. лв. публични средства и допълнително частно финансиране от минимум 28.5 млн. лв. 

Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще е от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв. Инвестиционният период на инструмента ще продължи до края на 2023 година.

05.11.2019

Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии публикува годишния си анализ за развитието на аутсорсинг сектора у нас

 

Индустрията на изнесените услуги формира 5.2% от БВП на България. Над 73 000 души работят в сектора у нас.

Размерът на аутсорсинг сектора в България възлиза на 2.4 млрд. евро за 2018 г. Това показват данните от годишния доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (новото име на Българската аутсорсинг асоциация). За миналата година индустрията формира 5.2% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, в сравнение с 4.8% през 2017 г. Резултатите на индустрията на изнесените услуги за 2018 г. са по-добри от очакваните. Оперативните приходи нарастват с 19.5% вместо прогнозираните в миналогодишното издание 15.8%. При запазване на този положителен тренд се очаква до 2022 г. приходите в сектора да се удвоят до 4.8 млрд. евро, а относителният дял на аутсорсинга в БВП да достигне 9.2%.

Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 583 български компании, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и ИТ аутсорсинг (ITO) през 2018 година. Съотношението между двете подразделения на изнесените услуги е почти изравнено, с изключително лек превес на ITO (само 3 компании повече).

Аутсорсинг секторът формира 2% от пазара на труда в България. В него са заети повече от 73 600 души към края на 2018 г. (над 9% ръст за последната година). Прогнозите са към 2022 г. броят им да превиши 80 хил. души. Едновременно с това индустрията генерира 8.5% от всички разходи за заплати в иконо­миката през 2018 г. Това показва, че заплатите в сектора са в пъти по-високи от средната за страната. Компаниите от бранша правят и 7% от всички разходи за социално осигуряване в националната икономика през годи­ната.

Като един от трендовете за развитие на пазара у нас през последната година, анализът откроява двойния ръст в броя на опериращите у нас Центрове за споделени услуги (SSC). Това  е подсекторът, в който са ангажирани 1/5 от всички служители в индустрията. Само през последната година заетостта в този тип компании се е увеличила с близо 25%. Заради мащаба на SSC и висококвалифицираните услуги, които се извършват в България за компаниите им майки, този подсектор формира и най-големия принос към държавата по отношение на изплатени работни заплати и осигуровки като абсолютна тежест.

„От 2012 г., когато създадохме Българска аутсорсинг асоциация, досега станахме свидетели на значими трансформации в сектора. От почти изцяло ценово ориентирана индустрия, ние се превърнахме в сектор, който създава висока добавена стойност чрез иновации, разработване на технологични продукти, модерни

10.10.2019

София и България с първи специализиран форум по роботика и автоматизация 

 

Robotics Strategy Forum 2019 е първият специализиран форум по роботика и автоматизация у нас, който цели да събере всички заинтересовани страни и да изгради цялостна стратегия за робо сектора в България. Събитието е организирано с нетърговска цел и ще се проведе съвместно с Професионалната асоциация по автоматизация и роботика (ПАРА), Изпълнителна агенция за подпомагане на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и домакините от Inter Expo Center, на 22-ри октомври.

Лектори на форума ще бъдат водещи български и международни експерти в сферата на роботиката, автоматизацията, машинното самообучение, симулациите, автономните системи, инфраструктурата за електромобили и др. 

В панелите ще участват представители на държавната администрация, българската индустрия, образователни институции, международни стратегически инвеститори, консултанти, управители на индустриални зони и стартиращи компании.

 

Ключови акценти:
• Какво е състоянието на робо екосистемата у нас – инфраструктура, международни партньори, инвеститори, доставчици?
• Кои стратегии за управление на производството се прилагат у нас – Lean, Six Sigma, Scrum, Agile?
• Какви са българските успехи в сферата на роботиката и автоматизацията?
• Достъпни ли са роботите за МСП?
• Какво е нивото на автоматизация в българската индустрия (резултати от проучването на PARA)
• Кои български и европейски програми ще насърчават дигитализацията след 2019 година?
• Как да подобрим преподаването на STEM специалности у нас?
• Как България може да е регионален лидер в сферата на роботиката и автоматизацията?

Повече информация можете да откриете на официалния уебсайт на Форума.

Събитието е със свободен достъп, но изисква запазване на билет тук.

X