06.01.2020

София и България в класациите 

 

Международната рейтингова агенция „S&P Global Ratings“ повиши дългосрочния кредитен рейтинг на София от ‘BBB- на ‘BBB с положителна перспектива. От агенцията очакват Столичната община да продължи да осигурява високото ниво на собствени приходи, както досега, а резултатите от местните избори отчитат като признак за приемственост в управлението и основа за по-нататъшна финансова стабилност и висока ликвидност. 

***

По данни на европейската статистическа служба Евростат 11,19% (или общо 3 059) компании у нас са класифицирани като предприятия с висок растеж. Те осигуряват работни места за 276 880 служители. Последните обработени данни са за 2017 г. и включват активни предприятия с минимум 10 работещи. 

За Европейския съюз общият брой на тези компании е 190 000 с 16,4 млн. служители и среден дял за ЕС 11,3%.

Предприятията с висок растеж преобладават в секторите на услугите, като с най-висок дял са „Информация и комуникация“ (17%), “Административни и обслужващи дейности“ (15,3%), „Транспорт и съхранение“ (14%)  и „Професионални, научни и технически дейности“ (12,7%).

***

България е сред страните, където се говори най-добър английски език, сочи проучването English Proficiency Index 2019 на международната образователна компания EF Education First. Сто страни по света са класирани в пет нива на владеене на езика – много високо, високо, средно, ниско и много ниско. България е с оценка “много високо владеене” заедно със страни като Унгария, Румъния, Швейцария, Естония, Гърция, Аржентина. 

Проучването се базира на онлайн тестове, попълнени от 2.3 млн. доброволци по света. От максималните 100 точки, България е с оценка 58,97, което ни поставя на 24-то място сред стоте страни или в първите 25% по резултат. 

Индексът на EF Education First показва, че в Европа най-добър английски владеят жителите на скандинавските държави и на страните от Централна и Източна Европа, а 

Западна Европа изостава. Лидери в индекса са Холандия, Швеция и Норвегия. 

***

България е най-добрата страна на Балканския полуостров за живот и работа на експати и се нарежда на 11 място сред 64 държави по света в шестото годишно издание на класацията Expat Insider.

Класацията взима под внимание резултатите от анкетите на минимум 75 респондента на държава и критерии като качество на живот, условия за работа, финансово положение, установяване със семейство, условия за адаптация.

Страната ни е на високи позиции по показатели като установяване на приятелства (6), усещане, че си у дома (7), свободно време и забавления (15), лично щастие (15), възможности за кариерно развитие и удовлетвореност (7), лични финанси (3), ежедневни разходи (1).

06.01.2020

Стартъп екосистемата в България според изследването InnovationShip 2019

 

Българските стартъпи развиват решения според най-новите глобални технологични тенденции и почти половината от тях (47%) предлагат иновация на световно ниво, сочат данните от четвъртия годишен доклад InnovationShip на отворената дигитална мрежа EDIT на фондация MOVE.BG. Спрямо изследването от предходната година, с 18% повече са компаниите, които смятат, че развиват иновация на световно ниво. 

Друг основен извод от InnovationShip 2019 е, че близо 60% от стартъпите оценяват бизнеса си като социално значим и допринасящ. Според изследването значително нараства специализацията на българските компании в системите за автоматизация, блокчейн технологията и интернет на нещата. Това поставя българските компании в синхрон със световните тенденции, сочат изводите от доклада. 

В проучването са участвали 233 иновативни микро, малки, средни и стартиращи компании. Те се занимават основно с:

  • – изграждане на платформи (platform building) – 42% спрямо 46% за 2018;
  • – анализ на големи масиви данни (big data analytics) – 28% спрямо 25% за 2018;
  • – машинно обучение и изкуствен интелект (machine learning and artificial intelligence) – 32% спрямо 23% за 2018;
  • – облачно изчисление (cloud computing) – 25% спрямо 19% за 2018; 
  • – системи за автоматизация (automation systems) – 25% при едва 5% за 2018;
  • – блокчейн/приложно програмен интерфейс (blockchain integration/API) – 25%, което е с около 10% ръст спрямо предходната година;
  • – свързаност/интернет на нещата (Connectivity/IoT) – 20% спрямо 15% за предходната година.

Основни предизвикателства за иновативните дигитални предприятия са: навременния достъп до финансиране (36%), квалифицираните експерти (33%), липсващата институционална подкрепа (31%), както и лесният достъп до административни услуги (25%).

Още данни от изследването ще намерите в публикацията на edit.bg. Пълния доклад InnovationShip 2019 може да свалите на български и на английски език.

06.01.2020

Новата Американско-българска камара в Америка стартира дейност през януари

 

 

Нова Американско-българска камара официално ще стартира дейността си през януари 2020 г.  Фокусът на Камарата ще е върху насърчаването и засилването на икономическите отношения между двете страни. 

Новосформираната камара е основана от Елиз Несторов и Пламен Кръстев. Организацията ще поеме водеща роля в предоставянето на пълен набор от ресурси за американско-българската бизнес общност, за привличането на инвеститори и популяризирането на двете страни сред бизнес средите в двете държави.

Целта на Камарата е да сътрудничи и да бъде мост за американските компании с интереси и бизнес в България, за български компании, присъстващи на американския пазар, както и за индивидуални лица, ангажирани с търговските и икономически взаимоотношения между двете страни, коментира Елиз Несторов. По думите й, основна причина, поради която предприемачите се присъединяват към търговските палати, е да привличат нов бизнес и да реализират възможности и Камарата ще предостави необходимите инструменти, за да ги подкрепи. 

Американско-българската камара вече е регистрирана като членска организация в Америка и работи по изграждането на партньорска мрежа с други бизнес общности.

Официалното представяне на Американско-българската камара в Америка ще се състои в петък, 24 януари 2020 г., в посолството на Република България във Вашингтон на адрес: 1621 22nd St. NW, Washington, D.C. 20008. 

За повече информация, моля, свържете се с Елиз Несторов, председател и изпълнителен директор на Американско-българската камара в Америка.

Info@usbgchamber.org

Тел. (212) 600-7679 / (202) 600-7679

www.usbgchamber.org

 

12.12.2019

БАСКОМ Барометър: приходите в софтуерния сектор надминаха 3 милиарда лева на годишна база

Над 30 000 са заетите в бранша, като 35% от тях са жени

 

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) обяви резултатите от годишния доклад за състоянието на софтуерния сектор в България – Барометър 2019. Анализът, изготвен със съдействието на CBN Pannoff, Stoycheff & Co., се основава на данни от близо 4100 компании и покрива 2017 г., 2018 г., както и прогноза за 2019 г.

Според проучването, през 2018 г. работните места са се увеличили с близо 2 400 или с 9%. Сравнено с 2013 г., ръстът при работните места е 88%. Прогнозите за отминаващата 2019 г. са, че той ще достигне 10%, а общият брой на заетите в сферата ще надхвърли 33 хиляди души.

 

Междувременно броят на големите компании с над 250 служители се е увеличил с 90% спрямо 2011 г., а броят на експертите в тях, съответно с близо 300%.

Данните сочат, че приходите в сферата са с рекорден ръст от близо 600 милиона лева или 23% през 2018 г. и вече надхвърлят 3 млрд. лева и 2,9% като дял от БВП. Това е и най-високият ръст в историята на софтуерната индустрия. Основен принос за това имат компаниите, работещи предимно за външни пазари, докато продажбите от вътрешния пазар продължават да отбелязват значително по-малък ръст, като няма признаци тази тенденция да се промени скоро.

„В последните години секторът е във възход, а динамиката на това развитие става все по-осезаема. Ако за достигане на общи приходи от 1 млрд. лева бяха необходими 21 години, то за достигане на 2 млрд. бяха необходими 4, а за 3 млрд. – едва две години. Паралелно с това софтуерният бизнес е и работодател номер едно спрямо размера на възнагражденията и предлага средно 3,5 пъти по-високо заплащане от средното за страната. Коригирано през стандарта на живот, средното заплащане надминава значително това във Великобритания и вече изпреварва заплащането в Германия“, каза Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ.

Българската софтуерна индустрия е изключително привлекателна за чуждите инвеститори като в страната вече работят над 50 представителства на глобални софтуерни компании. Приходите от износ на интелектуален продукт през 2018 г. достигат 2,5 млрд. лева, резултат, с който може да се похвали само софтуерният бранш.

По оценка на CBN, през 2018 г. едно работно място в софтуерния сектор в България е генерирало за бюджета на страната над 24 000 лв. годишно от данъци (ДДС, ДП, ДОД и социални и здравни осигуровки), т.е. с

X