01.02.2020

Новини от градската среда в София

 

Рекорден обем офис площи са въведени в експлоатация в София през 2019 г., сочат данните на консултантската компания MBL – 180,000 кв.м, което е двойно повече в сравнение с 2018 г. Локациите са съсредоточени около бул. „Цариградско шосе“ и кварталите „Младост“ и „Хладилника“. Най-активни на пазара са наемателите от IT сектора с 43% от новонаетите площи, следвани от аутсорсинг компаниите с 25% дял в сделките.

Делът на свободните офиси се е повишил от 8.5% до 9.8%. Средните нива на наемите остават без съществена промяна – между 12 и 14 евро на кв.м при клас А, а при клас Б – между 8 и 11 евро на  кв.м.

Планирани за изграждане са още около 300,000 кв.м. По тях все още не са започнали строителни дейности, тъй като са на етап разрешение за строеж.

***

Данните от 22 сензорни станции за качеството на атмосферния въздух в София са достъпни в реално време на интернет адрес: https://platform.airthings-project.com/. Линк към платформата ще има и на специализирания сайт на общината air.sofia.bg

Сензорните станции са инсталирани от Столичната община като една от дейностите по пилотния проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма „Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)“. В него Столичната община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.  

Данните от станциите могат да бъдат проследявани в реално време. Те показват състоянието на различните замърсители, история от последните 14 дни и др. Платформата предоставя данните от всички 5 града и в отворен, машинночетим формат. С натрупването на повече данни системата подобрява точността си. 

Проектът е с продължителност 36 месеца и позволява да се анализира как климатичните промени през различните сезони влияят върху качеството на данните и измерванията. На по-късен етап към платформата могат да бъдат присъединявани и допълнителни станции, а сензорите да се надградят и за друг тип измервания, например за шумово замърсяване.

***

Wizz Air и „България Ер“ откриват полети от София до Санкт Петербург. Първи стартират полетите на националния превозвач. От 18 април „България Ер“ ще превозва пътници всяка сряда и събота. Нискотарифната авиокомпания пък ще лети три пъти седмично – вторник, четвъртък и събота с първи полет на 2 юли. Билетите и на двата превозвача вече са в продажба.

 

01.02.2020

Възможности за финансиране

 

До 29 февруари стартиращи компании от цяла Европа могат да кандидатстват за EU-Startups Summit 2020. Победителят в тазгодишното състезание ще получи награден пакет на стойност 75 000 евро и представяне в EU-Startups и други престижни издания за стартращ бизнес, предприемачество и инвестиции. 

Общо 15 стартъпа ще бъдат допуснати до състезание за наградата. Те ще получат възможност в рамките на 3 минути да представят своята идея, продукт или услуга пред аудитория от инвеститори, предприемачи, медии и експертно жури на 28-29 май в Барселона. 

Кандидатури се приемат от стартъпи в начален или ранен етап на развитие (pre-seed или seed stage), необходимо е да са базирани в Европа, да не са на повече от 2 години и да не са получавали предишно финансиране (ако имат такова, то трябва да е под 500 000 евро).

Страницата за кандидатстване е тук

 

***

В края на тази година компаниите ще могат да кандидатстват за еврофинансиране от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – процедурата „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. Финансирането е за проекти, фокусирани върху въвеждане на иновативни процеси, продукти и услуги.

Общата стойност на отпуснатото за одобрени проекти финансиране е 60 милиона евро. Процедурата е за проекти на микро-, малки, средни и големи предприятия с минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018). Може да са от всички сектори на дейност, но самият проект трябва да попада в една от приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Проектите трябва да се фокусират върху внедряването на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите. Тя трябва да е със защитена индустриална или интелектуална собственост. Покриват се разходи за машини, съоръжения, оборудване, както и за дълготрайни нематериални активи като специализиран софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау и др. Разходите за консултантски услуги, свързани с процеса на внедряване на иновациите, също ще бъдат покрити.

01.02.2020

Нов индекс определя София като водещ европейски център за работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения

 

София е на 27-о място сред 278 европейски региона по концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност (‘brain business jobs’). Това сочи новият индекс “География на интелектуалните дейности в Европа: 2020” на Европейския център за реформа в политиките и предприемачество (Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2020, European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship). Проучването изследва къде в Европа „индустриите на знанието“ се развиват най-динамично и подчертава тяхното значение за бъдещия растеж на доходите и производителността в Европа.

София-регион е отбелязан като нов интелектуален бизнес център на Европа с третия най-бърз темп на растеж на базирани на знание работни позиции (Brain Business Jobs), а веднага след нас се нареждат Прага и Букурещ. София продължава да надгражда силното си представяне от предходните издания на индекса и тази година достига 10,1% заети в т.нар. Brain Business Jobs – резултат, който е два пъти над средния за страната и по-висок от средните за Европа 6,3%.

В доклада се посочва: „Очевидно е, че столиците в Централна и Източна Европа като Братислава, София, Прага и Букурещ, са новите центрове на работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения. Много е вероятно тези региони да бъдат все по-обвързани със силните северни и западноевропейски центрове като Лондон, Оксфордския регион, Париж и Стокхолм.“

Индексът за 2020 включва индивидуални доклади за 30 държави. В анализа на България се казва:

“В България броят на служителите в компании, чиято дейност изисква експертни знания и интелектуален труд, е нараснал от 155 200 през 2012 г. до 194 600 през 2019 г. От 39 400 нови Brain Business работни места 73% са създадени в ИКТ, 12% в творческите професии, 8% в технологичния сектор и 7% в специализираните услуги.

В сравнение с останалата част от Европа, България има силни позиции в свързаните с дизайн и други творчески дейности професии, както и в IT-услугите, телекомуникациите, програмирането и фармацевтичния сектор. Концентрацията на работните места в тези сектори в България е по-висока от средната за Европа. Слаби места се откриват в мениджмънта, както и в инженерството, научноизследователската и развойна дейност и издателския бизнес.

България има по-силна концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност, от Румъния, Полша, Хърватия, Италия, Гърция и Испания. Страната има голям потенциал да продължи догонването на водещите европейски държави, при условие че се въведат реформи, включително антикорупционна политика и инвестиции във висшето образование, за да се подсили бизнес климатът.

Докладът се публикува за трета поредна година и картографира 31 държави и 278

20.01.2020

Нов индекс определя София като водещ европейски център на работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения

 

София е на 27-о място сред 278 европейски региона по концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност. Това сочи новият индекс География на интелектуалните дейности в Европа: 2020 на Европейския център за реформа в политиките и предприемачество (Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2020, European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship). Проучването изследва къде в Европа „индустриите на знанието“ се развиват най-динамично и подчертава тяхното значение за бъдещия растеж на доходите и производителността в Европа. 

София регион е отбелязан като нов интелектуален бизнес център на Европа с третия най-бърз темп на растеж на базирани на знание работни позиции (Brain Business Jobs), а веднага след нас са Прага и Букурещ. Столицата продължава да надгражда силното си представяне от предходните издания на индекса и тази година достига 10,1% заети в Brain Business Jobs, което е повече от два пъти над средното за страната и по-високо от средните за Европа 6,3%.

В доклада се посочва: „Очевидно е, че столиците в Централна и Източна Европа като Братислава, София, Прага и Букурещ, са новите центрове на работни позиции, базирани на знание. Много е вероятно тези региони да бъдат все по-обвързани със силните северни и западноевропейски центрове за мозъчен бизнес като Лондон, Оксфордския регион, Париж и Стокхолм.“

Индексът за 2020 включва индивидуални доклади за 30 държави. В анализът за България се казва:

В България броят на служителите в компании, чиято дейност изисква експертни знания и интелектуален труд, е нараснал от 155 200 през 2012 г. до 194 600 през 2019 г. От 39 400 нови Brain Business работни места 73% са създадени в ИКТ, 12% в творческите професии, 8% в технологичния сектор и 7% в специализираните услуги.

В сравнение с останалата част от Европа, България показва силни позиции в свързаните с дизайн и други творчески дейности професии, както и в IT-услугите, телекомуникациите, програмирането и фармацевтичния сектор. Концентрацията на работните места в тези сектори в България е по-висока от средната за Европа. Слаби места се откриват в мениджмънта, както и в инженерството, научноизследователската и развойна дейност и издателския бизнес.

България има по-силна концентрация на интелектуални работни места от Румъния, Полша, Хърватия, Италия, Гърция и Испания. Страната показва силен капацитет да продължи догонването на водещите европейски държави, при условие че се въвеждат реформи, включително антикорупционна политика и инвестиции във висшето образование, за да се подсили бизнес климата.

Докладът е публикуван за трета поредна година и картографира 31 държави и 278 региона в Европа въз основа на броя

X