02.02.2020

Sofia Game Jam Week

 

Между 25 – 31 януари в София се състоя поредното издание на Sofia Game Jam – едноседмичен форум, посветен на гейминга. Събитието се организира от доброволци, с подкрепата на българската общност на разработчици на игри и е част от международната инициатива Global Game Jam. Събитието завърши с  48-часов уикенд хакатон.

По покана на организаторите, в откриващото събитие участва и столичният заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие Владимир Данаилов. От името на Столичната община и на кмета Йорданка Фандъкова той пожела вдъхновяващи дни в София на всички гейминг компании, разработчици и фенове на игрите, които се включват в местното събитие. 

“Столицата е дом на известни по цял свят български гейминг студия и притегателен център за филиалите на световни лидери като Ubisoft, Gameloft, Creative Assembly, SEGA. Безспорно секторът е нещо, с което София може да се гордее и потенциалът му трябва да се развива. Аз и екипът ми ще продължим да работим за това. В момента фокусът ни е върху гейминг индустрията, креативната визуализация, видео и филмовата продукция. Наскоро, с подкрепата на Game Dev Summit, публикувахме и документа Sofia Gaming Studios – първата секторна матрица, посветена на компаниите и всички други страни от екосистемата в София”, каза г-н Данаилов на старта на събитието във Френския културен институт в София. 

 

Още за творческия сектор в София

  • Творческият сектор в София е сред най-бързо развиващите се и сред тези с най-висока добавена стойност в икономиката на столицата (4-ят по добавена стойност сектор в града през 2015);
  • Докато в Европа индустрията съставлява около 4-5% от икономиката на големите градове, то делът й в София е около 8%– по-висок от средния за Европа и недалеч спрямо други приоритетни за София сектори като производството и аутсорсинга, които са с по 10% принос.

 

Гейминг индустрията в София и България

  • Над 2/3 от гейминг индустрията в България са съсредоточени в София;
  • На територията на България работят над 50 компании, 35+ от които в София; 
  • Гейминг индустрията отбелязва най-висок растеж сред всички творчески индустрии в София и достига 127% ръст в добавената стойност по факторни разходи (2008-2015 г.);
  • Сред компаниите има филиали на някои от световните лидери в сектора – Ubisoft, Gameloft, Creative Аssembly, SEGA и др.; редица утвърдени български студиа са известни по цял свят – Haemimont Games, Imperia Online, XS Software, Zariba и др., заедно с много независими разработчици;
  • От създаването на първите студиа до днес, всяка година отварят врати по няколко инди студиа,
01.02.2020

Новини от градската среда в София

 

Рекорден обем офис площи са въведени в експлоатация в София през 2019 г., сочат данните на консултантската компания MBL – 180,000 кв.м, което е двойно повече в сравнение с 2018 г. Локациите са съсредоточени около бул. „Цариградско шосе“ и кварталите „Младост“ и „Хладилника“. Най-активни на пазара са наемателите от IT сектора с 43% от новонаетите площи, следвани от аутсорсинг компаниите с 25% дял в сделките.

Делът на свободните офиси се е повишил от 8.5% до 9.8%. Средните нива на наемите остават без съществена промяна – между 12 и 14 евро на кв.м при клас А, а при клас Б – между 8 и 11 евро на  кв.м.

Планирани за изграждане са още около 300,000 кв.м. По тях все още не са започнали строителни дейности, тъй като са на етап разрешение за строеж.

***

Данните от 22 сензорни станции за качеството на атмосферния въздух в София са достъпни в реално време на интернет адрес: https://platform.airthings-project.com/. Линк към платформата ще има и на специализирания сайт на общината air.sofia.bg

Сензорните станции са инсталирани от Столичната община като една от дейностите по пилотния проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма „Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)“. В него Столичната община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.  

Данните от станциите могат да бъдат проследявани в реално време. Те показват състоянието на различните замърсители, история от последните 14 дни и др. Платформата предоставя данните от всички 5 града и в отворен, машинночетим формат. С натрупването на повече данни системата подобрява точността си. 

Проектът е с продължителност 36 месеца и позволява да се анализира как климатичните промени през различните сезони влияят върху качеството на данните и измерванията. На по-късен етап към платформата могат да бъдат присъединявани и допълнителни станции, а сензорите да се надградят и за друг тип измервания, например за шумово замърсяване.

***

Wizz Air и „България Ер“ откриват полети от София до Санкт Петербург. Първи стартират полетите на националния превозвач. От 18 април „България Ер“ ще превозва пътници всяка сряда и събота. Нискотарифната авиокомпания пък ще лети три пъти седмично – вторник, четвъртък и събота с първи полет на 2 юли. Билетите и на двата превозвача вече са в продажба.

 

01.02.2020

Възможности за финансиране

 

До 29 февруари стартиращи компании от цяла Европа могат да кандидатстват за EU-Startups Summit 2020. Победителят в тазгодишното състезание ще получи награден пакет на стойност 75 000 евро и представяне в EU-Startups и други престижни издания за стартращ бизнес, предприемачество и инвестиции. 

Общо 15 стартъпа ще бъдат допуснати до състезание за наградата. Те ще получат възможност в рамките на 3 минути да представят своята идея, продукт или услуга пред аудитория от инвеститори, предприемачи, медии и експертно жури на 28-29 май в Барселона. 

Кандидатури се приемат от стартъпи в начален или ранен етап на развитие (pre-seed или seed stage), необходимо е да са базирани в Европа, да не са на повече от 2 години и да не са получавали предишно финансиране (ако имат такова, то трябва да е под 500 000 евро).

Страницата за кандидатстване е тук

 

***

В края на тази година компаниите ще могат да кандидатстват за еврофинансиране от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – процедурата „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. Финансирането е за проекти, фокусирани върху въвеждане на иновативни процеси, продукти и услуги.

Общата стойност на отпуснатото за одобрени проекти финансиране е 60 милиона евро. Процедурата е за проекти на микро-, малки, средни и големи предприятия с минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018). Може да са от всички сектори на дейност, но самият проект трябва да попада в една от приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Проектите трябва да се фокусират върху внедряването на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите. Тя трябва да е със защитена индустриална или интелектуална собственост. Покриват се разходи за машини, съоръжения, оборудване, както и за дълготрайни нематериални активи като специализиран софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау и др. Разходите за консултантски услуги, свързани с процеса на внедряване на иновациите, също ще бъдат покрити.

01.02.2020

Нов индекс определя София като водещ европейски център за работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения

 

София е на 27-о място сред 278 европейски региона по концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност (‘brain business jobs’). Това сочи новият индекс “География на интелектуалните дейности в Европа: 2020” на Европейския център за реформа в политиките и предприемачество (Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2020, European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship). Проучването изследва къде в Европа „индустриите на знанието“ се развиват най-динамично и подчертава тяхното значение за бъдещия растеж на доходите и производителността в Европа.

София-регион е отбелязан като нов интелектуален бизнес център на Европа с третия най-бърз темп на растеж на базирани на знание работни позиции (Brain Business Jobs), а веднага след нас се нареждат Прага и Букурещ. София продължава да надгражда силното си представяне от предходните издания на индекса и тази година достига 10,1% заети в т.нар. Brain Business Jobs – резултат, който е два пъти над средния за страната и по-висок от средните за Европа 6,3%.

В доклада се посочва: „Очевидно е, че столиците в Централна и Източна Европа като Братислава, София, Прага и Букурещ, са новите центрове на работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения. Много е вероятно тези региони да бъдат все по-обвързани със силните северни и западноевропейски центрове като Лондон, Оксфордския регион, Париж и Стокхолм.“

Индексът за 2020 включва индивидуални доклади за 30 държави. В анализа на България се казва:

“В България броят на служителите в компании, чиято дейност изисква експертни знания и интелектуален труд, е нараснал от 155 200 през 2012 г. до 194 600 през 2019 г. От 39 400 нови Brain Business работни места 73% са създадени в ИКТ, 12% в творческите професии, 8% в технологичния сектор и 7% в специализираните услуги.

В сравнение с останалата част от Европа, България има силни позиции в свързаните с дизайн и други творчески дейности професии, както и в IT-услугите, телекомуникациите, програмирането и фармацевтичния сектор. Концентрацията на работните места в тези сектори в България е по-висока от средната за Европа. Слаби места се откриват в мениджмънта, както и в инженерството, научноизследователската и развойна дейност и издателския бизнес.

България има по-силна концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност, от Румъния, Полша, Хърватия, Италия, Гърция и Испания. Страната има голям потенциал да продължи догонването на водещите европейски държави, при условие че се въведат реформи, включително антикорупционна политика и инвестиции във висшето образование, за да се подсили бизнес климатът.

Докладът се публикува за трета поредна година и картографира 31 държави и 278

X