Economy-Grows
Ръст от 3.6% в икономиката за второто тримесечие, увеличават се и заплатите
03.09.2017
CEE-Hackathon-of-Unicredit
Финтех разработчици и софтуерни специалисти кандидатстват в първия хакатон за ЦИЕ на Unicredit и международния акселератор ABC
03.09.2017

31 компании с допълнително финансиране по процедура “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”

EU-Additional-Funding


В средата на август 31 български компании получиха от Министерство на икономиката договори за допълнително финансиране по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Общата стойност на допълнителното финансиране е 11.4 млн. лв., а най-големият договор е за 391 хил. лв. Допълнителното сключване на договори стана възможно след предложение на икономическото министерство пред комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за увеличаване на финансирането и предоставяне на помощ на компании, които са с над 80 точки след кандидатстването, но са останали в резервния списък.

Всички компании-бенефициенти по програмата са представили стартиращи проекти от четири области на стратегията на Министерство на икономиката за интелигентна специализация – информационни технологии, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии за здравословен живот, както и креативни и рекреативни индустрии. Условието е продължителността на изпълнение на всеки проект да не надвишава 2 години, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За да се насърчат инвестициите на капиталовия пазар, от Министерство на икономиката заедно с представители на Българската фондова борса (БФБ) обсъждат въвеждането на поощрения, които да стимулират компаниите да стават публични и да се листват на борсата. Обсъжда се идея за предоставяне на ваучери на стойност до 100 хил. лева, с които компаниите да могат да покрият разходи за необходимата документация, инвестиционното посредничество и други необходими дейности, за да излязат на борсата. Очаква се до края на годината да бъдат изготвени критериите и изискванията за кандидатстване за помощ в тази посока.

X