Форум „Привличане на инвестиции и финансиране – възможности за общините“ с участието на Инвест София

X