Най-големите компании в България – класацията Капитал 100
03.09.2017
Fin-Tech-Awards
Credissimo е единствената българска компания с номинация в престижния конкурс European FinTech Awards 2017
03.09.2017

Фондация ИКТ Клъстер финансира начинаещи предприемачи и хора с бизнес идеи по програмата “Еразъм за млади предприемачи”

Erasmus

Erasmus

Ако имате бизнес идея или вече сте стартирали свой собствен бизнес през последните 3 години, програмата „Еразъм за млади предприемачи“ ви дава възможността да прекарате от 1 до 6 месеца в една от страните членки на ЕС, както и в още 10 асоциирани държави, където да почерпите опит от успешни предприемачи и да научите как да развиете своя бизнес.

„Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от тези, които вече имат опит и които вече управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява с престой в съответната държава и компания. Независимо дали сте нов или опитен предприемач, програмата може да предложи обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество, нови търговски отношения или намиране на международни пазари на територията на цяла Европа.

Фондация ИКТ Клъстер разполага с бюджет от 100,000 евро, за да финансира обмяната на опит на участниците в програмата и осигурява на кандидатите подкрепа и в целия предварителен процес на оформяне на кандидатурата в сайта на програмата Еразъм.

Кой може да кандидатства по програмата и как

Програмата насърчава участието на две групи предприемачи. Могат да се включат нови предприемачи, които планират да започнат свой собствен бизнес въз основа на наличен жизнеспособен бизнес план или вече са стартирали дейност през последните три години. Част от изискванията към тази група е кандидатите да демонстрират готовност да допринесат за развитието на бизнеса на предприемача-домакин и да предоставят собствените си умения и знания. В програмата могат да участват и предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в участваща в програмата държава. Т.нар. “предприемач-домакин” трябва да е собственик/управител на малко или средно предприятие, или да е лице, което участва пряко в предприемаческата му дейност в продължение на няколко години, както и да демонстрира готовност да сподели знания и опит с нов предприемач като му бъде наставник в процеса. Няма ограничение за сферата на бизнес или възрастта и за двете групи.

От фондация ИКТ Клъстер споделят, че процедурата по кандидатстване онлайн не е сложна, но изисква предварителна подготовка, в която имат готовност да окажат експертно съдействие на всеки, които се интересува от програмата. Необходимо е изготвянето на CV като допустими са всички формати и езици, но предпочитани са автобиографии в т. нар. Europass CV format и изготвени на английски език, за да е достъпно съдържанието им за участниците от всички държави в платформата на Еразъм. Необходима е също добре формулирана бизнес идея и подробен бизнес план. Краткото й представяне е до 2000 символа, а детайлният бизнес план трябва да описва подробно продукта или услугата, да има пазарен анализ, анализ на конкуренцията, описание на таргетираните групи или пазари, както и да е приложен финансов план за очакваните разходи и приходи в проекция за 2 години напред. Информацията, която кандидатите предоставят в процеса на кандидатстване остава конфиденциална.

Онлайн процедурата по кандидатстване включва и мотивационна част от 4 конкретни въпроса, еднакви за всички кандидати, чийто отговори също не трябва да надвишават текст с обем от 2000 символа към всеки въпрос. Кандидатите трябва да посочат и езиците, които владеят, за да могат да бъдат определени подходящите опции за локация. Посочва се и в какъв период от 2017 г. и 2018 г. предприемачът има готовност да се включи в програмата и с каква продължителност от 1 до 6 месеца иска да бъде престоят в съответната държава. Всеки кандидат може да посочи и конкретна държава като топ дестинация, могат да бъдат избрани и още 4 предпочитани държави като следващи опции.

Съвсем сходна е процедурата и при предприемачите с опит, които искат да бъдат домакини и ментори на стартиращи бизнеси. Кандидатстването става в сайта на Еразъм www.erasmus-entrepreneurs.eu, където може да посочите ИКТ Клъстер за посредническа организация. Екипът на фондацията ще се свърже с вас и ще ви съдейства да намерите най–подходящия предприемач-домакин или предприемач-гост.
Повече предварителна информация и съдействие може да получите от сайта на ИКТ Клъстер www.ictcluster.bg или да се свържете с екипа на тел: +359 887 92 22 05 и на имейл адрес Todor_Mitov@ictcluster.bg.

 

ICT-ClusterФондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ е създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес, за да обедини организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), в които членуват повече  от 280 малки и средни предприятия от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университета.

Мисията на организацията е да работи за повишаване на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа на ИКТ МСП, насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество.

X