Финтех разработчици и софтуерни специалисти кандидатстват в първия хакатон за ЦИЕ на Unicredit и международния акселератор ABC

CEE-Hackathon-of-Unicredit
X