Летище София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)
02.10.2017
Municipal-Bank
СОАПИ обявява продажба чрез публично оповестен конкурс на безналични акции на „Общинска банка“ АД, гр. София
10.10.2017

Туристите в София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)

 

Броят на посетителите на столицата през 2016 г. е нарастнал до 1 197 654, от които 458 867 са от други български градове, а 738 697 или 61.7% са чужденци. Това сочат данните от доклада за туризма и въздушния транспорт в София, изготвен от екипа на отдел „Инвестиционен анализ“ към Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции (СОАПИ).

top-10-visitors-Sofia-by-country

 

Според доклада, най-много са туристите от Германия, Гърция и Великобритания, със съответно 49 982, 48 102 и 44 227.

 

 

 

 

 

 

 

 

София попада в топ 3 на европейските градове с най-високMastercard-Globla-Destination-Cities ръст на чуждестранните туристи за периода 2009-2016 г. със средно увеличение от 9,4%. Класацията е на Мастъркард в изследването „Global Destination Cities Index“, публикувано през септември 2017 г.

Преобладаващите посещения в столицата са с цел ваканционен туризъм – 87.2%, а 12,8% от визитите са с бизнес цел. С развитието на конгресния туризъм в столицата и предстоящото председателство на съвета на ЕС се очаква броят на бизнес посещенията чувствително да се увеличи.

 

 

Още данни за туристическия поток към София ще намерите в пълната версия на доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“, публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

Към пълната версия.

Докладът за туризма и въздушния транспорт в София съдържа данни, анализ и заключения за актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември, 2017 г.  Документът представя преглед на основните показатели за динамичния растеж в сектора, както и последни статистики за трафика на летище София, броя туристи по страна на произход и причина за престой в столицата, капацитета на местата за настаняване и др. Отбелязани са също възможностите за развитие на конгресния туризъм в града и тенденциите в разглежданата индустрия.

X