С какви ключови показатели България започва 2018 г. – данни на НСИ

X