Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърски програми по дигитален маркетинг и геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

X