Столичната агенция за инвестиции и „Ърнст и Янг България“ обединяват усилия за развитие на икономическата среда в София

X