Американската компания за контролни системи Woodward създава свое производствено звено в София
27.02.2017
meeting-commercial-attaches-bilateral-chambers-economic-counselors
СОАПИ представи инвестиционни проекти на града пред търговски аташета
10.03.2017

Среща с търговски аташета, съветници по икономическите въпроси на чуждите посолства у нас и председатели на двустранните камари

sofia-backpacker-index-2017

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции организира на 10 март 2017 година от 10.00 до 12.00 часа среща с търговски аташета, съветници по икономическите въпроси на чуждите посолства у нас, както и председатели на двустранните камари. Събитието ще бъде в хотел „ Sense“ на бул. „Цар Освободител“ 16.

По време на срещата ще бъде представена информация за основните политики на София в областта на бизнеса, проекти за нови инвеститори като тези за старите бани на столицата, подходящи платформи за нови двустранни бизнес проекти. Главният изпълнителен директор на Агенцията Владимир Данаилов ще представи информация за сертифициране на проекти, които СОАПИ има право да издава, както и подходящи обекти за приватизация, включени в Годишния общински план за работа по приватизация.

Търговските представители на държавите, които имат посолства у нас, ще представят предизвикателствата пред техния бизнес и идеи за общи решения.

X