София е областта с най-добри показатели в доклада за регионалното развитие на България

X