Municipal-Bank
Прессъобщение: Новито Опортюнитис подаде оферта за Общинска банка АД
06.12.2017
63% от българските компании са оптимисти за 2018 г., основно притеснение остава недостигът на квалифицирани кадри
13.12.2017

София е областта с най-добри показатели в доклада за регионалното развитие на България

 

Институт за пазарна икономика (ИПИ) публикува шестия си поред годишен анализ за икономическото и социално състояние на 28-те области в страната “Регионални профили: Показатели за развитие 2017”. Анализът включва 65 индикатора в 12 категории: Доходи и условия на живот, Пазар на труда, Инвестиции, Инфраструктура, Данъци и Такси, Администрация, Демография, Образование, Здравеопазване, Сигурност и правосъдие, Околна среда, Култура.

Областите с най-силна икономика тази година са София /столица/, Габрово, Стара Загора, Варна и Русе заради значителни инвестиции, силен пазар на труда и високи доходи и стандарт на живот. София отново е най-богата област, с най-висок за страната БВП на човек от населението от 26 690 лв. или над двойно по-високо ниво от средното за страната – 12 339 лв./човек. При осезаем ръст на заплатите в цяла България, темповете в столицата са най-динамични – от началото на годината София е единствената област с по-високи заплати от средните за страната и държи 50% от високоплатените места с възнаграждение над 1000 лв. Брутната работна заплата в столицата се увеличава бързо и достига 14 531 лв. годишно при 10 535 лв. в страната (по дании от 2015 г.)

София е областта с най-висока инвестиционна активност. Относителният брой на работещите предприятия достига 85 на 1000 души от населението при 55 на 1000 души в страната през 2015  г. Същевременно инвестициите в дълготрайни материални активи /ДМА/ намаляват слабо, но остават двойно по-високи от средните за страната със стойност от над 6000 лв./човек при под 3000  лв./човек за страната.

Столицата е и областта с най-висок достъп до интернет и най-голям дял на населението, което го използва. През 2016  г. домакинствата с достъп до интернет в София са 69,4% (при 63,5% за страната), а делът на използвалите интернет – 75,8% (при 62,6% за страната).

Столицата все още е с най-висока тежест на основните местни данъци и такси и през 2017 г. Но обратно на тенденцията в страната, данъчната тежест не е увеличавана в последните няколко години, което осигурява стабилна и предвидима данъчна среда. Другият критерии с ниска оценка за София е Сигурност и правосъдие заради ниския процент на разкриваемост на престъпленията и дългия срок на провеждане на дела.

 

Според основните изводи в доклада на ИПИ, през 2016 и 2017 г. се наблюдава цялостно оживление в българската икономика в синхрон с цяла Европа. Икономическият ръст за 2016 г. беше 3,9%, а за 2017 се очакват 4%. Коефициентът на заетост на хората 15-64 г. е на рекордно високо ниво от 68,5%. Но отново се наблюдава силно раздалечаване на състоянието на областите от гледна точка на благосъстояние. Разликата в БВП между най-богатата област (София) и най-бедната (Сливен) достига 4,5 пъти и се очаква с икономическото оживление, разликите между водещи и изоставащи общини да се засили. Пазарът на труда стои добре на национално ниво, но на практика 70% от новите работни места през последните 12 месеца, са в столицата, Софийска област, Пловдив и Стара Загора. Само в Пловдив работните места за една година са нараснали повече от тези в цяла Северна България. Има общини, които изглеждат трайно изолирани от процесите в широката икономика като с най-слаби икономически показатели за последните 12 месеца са Пазарджик, Силистра, Сливен, Кърджали и Видин.

 

Всички бази данни са достъпни на www.regionalprofiles.bg, а пълната версия на доклада – тук.

X