София със своя Методология за оценка на проекти в сферата на дигитализацията и интелигентните градски решения

X