СОАПИ публикува доклада „София – състояние и развитие на ИТ сектора“

X