Calendar-Sofia-Events
Не пропускайте в София
11.01.2018
Днес е официалното откриване на Българското председателство на ЕС – с автентичен български фолклор и химна на ЕС
11.01.2018

СОАПИ спечели проект за дигиталната трансформация на София

Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

 

Екипът на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ участва и спечели място в проекта Digital Cities Challenge /Предизвикателствата към цифровите градове/ на Европейската комисия. Така София става един от общо 15-те града, които проектът ще подкрепи в инициативи към дигитална трансформация на градската среда и обществото. Столицата ни ще бъде включена в специална програма за менторство и работа в мрежа и ще получи стратегическа подкрепа в решаването и изпълнението на конкретни за града проекти.  

Инициативата на Европейската комисия Digital Cities Challenge има за цел да помогне на 15 европейски града да насърчават използването на съвременните технологии. Така те ще стимулират своя растеж, ще създават работни места и ще станат по-привлекателни места за живеене. Инициативата включва градове в Европа, които в момента демонстрират стабилен напредък в цифровизацията и които имат силна мотивация да се възползват от предимствата на цифровата трансформация.

Като част от проекта София ще получи безплатна подкрепа, менторство и помощ в изпълнението на проекти, които насърчават по-нататъшните иновации и производителност и най-вече – подобряват качеството на живот в града. Какво се предвижда още:

      Безплатни съвети и съдействие от експерти, които ще са запознати с условията в града, настоящите предизвикателства и бъдещи амбиции;

      Достъп до инструменти, които позволяват оценка до каква дигитална зрялост е достигнал града и към какви следващи резултати трябва да се стреми;

      Достъп до обучителни сесии, европейски мрежи и платформи за изграждане на местен екип от експерти;

      Диалог с други градове в Европа, които са започнали или започват процеса и имат добри практики, за обмен на опит и идеи;

Екипът на СОАПИ  спечели проекта още на първия етап от конкурса, в който бяха избрани първите 5 града. Продължителността на проекта  ще бъде за пълните 18 месеца – от януари 2018 до юни 2019 г. Останалите градове до общо 15 ще бъдат включени в 14-месечна програма и ще бъдат избрани през февруари на втори етап от кандидатстването.

 

Екипът на СОАПИ е водещата организация по участие в проекта Digital Cities Challenge, а възложител на изпълнението по програмата е Столична община. В края на участието си в проекта на Европейската комисия, София ще разполага с разработена ясна стратегия и план за действие за преминаване към цифрова трансформация. Тя ще включва осезаеми, постижими и измерими стъпки, които трябва да се предприемат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Ще бъде изградена общност от местни заинтересовани страни, желаещи да се включат в процеса на цифрова трансформация и ще бъде определена тяхната конкретна роля и дейностите им. Столицата ни ще бъде част от мрежа от европейски градове с лидерски опит в дитигалната трансформация и ще може да предлага свой опит и менторство на други експертни екипи и градове в Европа, които също ще започнат своя процес на трансформация.

За повече информация и примери за успешни практики на други градове по програмата, посетете сайта на проекта: http://www.digitallytransformyourregion.eu/

X