Calendar-Sofia-Events
Предстоящи събития в София
06.12.2018
СОАПИ представи София на Петербургския международен иновационен форум
06.12.2018

Публичният и частният сектор с предложения за пилотни проекти по програмата Digital Cities Challenge

 

През ноември Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ проведе три работни срещи с представители на секторите ICT, транспорт, комунални услуги и градска администрация, за да набележим първи пилотни проекти, които ще работят за дигиталната трансформация на София. Локалните срещи са в рамките на програмата Digital Cities Challenge на Европейската комисия, в която София като град спечели участие заедно с други 40 града. Целта на програмата е да предостави висококачествени консултантски услуги на градовете и да им помогне да изградят иновационни екосистеми чрез внедряването на съвременни технологии.

В дискусиите през ноември описахме 15 проекта, свързани с умно управление на градския транспорт и трафика в града, качеството на въздуха, енергийната ефективност на сградите, ефективен бизнес модел и “умно” разпределение на ресурсите, доставяни от компаниите за комунални услуги, дигитализиране на данните за потреблението на комунални услуги и  проследяването им в реално време, дейности за подпомагане на стартиращи компании, за поощряване на рисковите инвестиции, привличане на международни образователни програми в столичните университети и др. По проектите са набелязани срокове за изпълнение, необходим ресурс, заинтересовани страни по изпълнението, цели и очаквани резултати.

Генерираните идеи са в отговор на основните изводи в Доклада за оценка на град София, изготвен по време на първата фаза от проекта. Според заключенията ICT екосистемата на града е съставена от компании, притежаващи високо ниво на технологична компетентност и опит, които им позволяват да предлагат богат асортимент от продукти. Но секторът е силно експортно ориентиран и към момента няма достатъчен принос за модернизацията на местната икономика и градския живот. По-нататъшният растеж на екосистемата ще зависи от създаването на местен пазар и търсенето на технологични услуги, които биха дали възможност на ICT компаниите да развият местна среда за разработване и развитие на продуктите.

Пилотните проекти за София ще бъдат дискутирани по време на следващата академична среща между градовете участници в Digital Cities Challenge и 6-те градове-ментори в програмата. Срещата ще се проведе през януари следващата година в Испания.

Ако искате да научите повече за проекта, можете да се свържете с Надя Султанова, началник отдел “Инвестиционен анализ” на Агенцията на имейл nadia.soultanova@investsofia.com.

Екипът ни изказва благодарност към разрастващата се мрежа от местни заинтересовани лица и eвропейски градове, които се присъединиха към проекта.

X