Програмата „Акселератор стартъп София“ подпомага със 100 000 лв. иновативни стартиращи и социални предприемачи

X