Представихме инвестиционната среда в София и страната на специален панел за България в рамките на Web Summit 2023 в Лисабон

X