KOTRA-meeting
СОАПИ на международното изложение Global Project Plaza 2017
12.06.2017
Три международни рейтингови агенции и МВФ с положителни оценки за рейтинга на България
12.06.2017

Потенциалът на партньорствата с Китай

China-Economy

China-EconomyБългарският бизнес има траен интерес и търси възможности за ръст в бизнеса с огромния китайски пазар, в резултат на което през последните години Китай традиционно заема водещи позиции в статистиката за търговията на България с трети страни. С настоящата статия искаме да ви дадем първоначална информация за възможностите и конкретните стъпки за бизнес контакти с партньори от Китай.

За първото тримесечие на годината вносът на България от трети страни се е увеличил с 4,8% в сравнение с януари – март 2016 г. до 5,158 млрд. лева. Най-голям е стойностния обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Износът за трети страни за същия период се е увеличил с малко над 20% в сравнение с януари-март миналата година до 4,243 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са отново Турция, Китай, Египет, Сърбия, Македония и Русия. Те формират почти 53% от износа за трети страни. Все по-предна позиция в българския износ заемат изделия на електрониката, електротехниката и машиностроенето, метали и изделия от пластмаса.

 

Китай конкретно заема второ място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз, след Турция. През последните години азиатската държава направи редица реформи и стартира регулярни инициативи, с които да привлече инвестиционни партньори от Европа след като в две поредни години инвестициите от ЕС белязаха спад в азиатската държава. Такава стъпка е инициативата 16+1, която цели да развие икономическия, политическия и културен обмен между страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай чрез серия от срещи между държавни и правителствени глави, бизнес форуми и други събития посветени на теми като туризъм, образование, земеделие, енергетика и инфраструктура. Китай има силен мотив за стабилизиране на партньорства с Европа и заради променливия тон в отношенията със САЩ.

 

Къде да направите първи проучвания и контакти

Източници на информация и фасилитиращи услуги за бизнес сътрудничество с китайски партньори предлагат:

  • Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство Китай и страните от ЦИЕ (ЦНСССКЦИЕ). Центърът е част от Министерство на земеделието и храните. Освен новини, данни и събития, в сайта на организацията ще намерите и секция, в която са публикувани оферти за партньорства от китайски към български фирми и от български производители към потенциални купувачи на китайския пазар;
  • Центърът за малки и средни предприятия на ЕС – помага на европейските МСП да се подготвят за китайския пазар. Центърът предлага широка гама от услуги за подкрепа на МСП, които искат да изнасят в Китай или да инвестират на пазара, включително бизнес съвети, техническа помощ, пазарни проучвания, обучителни семинари, работа в мрежа и др. Центърът работи и за застъпничество и инициира диалози на европейско равнище за насърчаване на бизнес интересите на МСП;
  • Enterprise Europe Network – един от основните инструменти на Европейската комисия за стимулиране на растежа на европейският малък и среден бизнес. Мрежата има над 600 организации в над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Мрежата Enterprise Europe Network предлага индивидуален план за съдействие за всяка конкретна организация с конкретни препоръки и набор от услуги.
  • Българо-китайска търговско промишлена палата – http://www.bulgariachina.com/bg/
X