Покана към столичните стартъпи за участие в състезанието STup!2022 в Сплит

X