Покана към стартиращите компании за участие в програмите на WorldStartup за пазарна готовност и подготовка за финансиране

X