Подписваме Меморандум за сътрудничество с “Антракт 127”

X