Подписваме Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на българо-арабски икономически камари

X