economy-investment-profile-sofia-soapi
Последни данни за икономическия и инвестиционен профил на град София в доклада на СОАПИ
17.02.2017
alibaba-logistic-center-bulgaria
Търговският гигант Alibaba обмисля логистичен център в България
17.02.2017

Подобрен бизнес климат с 0.8 пункта заради ръст в промишлеността и сектора на услугите. Преглед на данните от НСИ

business-climate-indicator-NSI-statistics

През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., това сочат данни на Националния статистически институт.

Анкетите на НСИ се правят сред около 4200 компании в страната. Положителните нагласи сред анкетиратие компании се отдават на подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.

business-climate-indicator-NSI-statisticsСъставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта спрямо декември в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

За трети месец поред очакванията на мениджърите в промишлеността се подобряват – с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на оптимистичните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.  През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от октомври 2016 г. (74.6%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

По отношение на бизнес климата в строителния бранш се наблюдава понижение на съставния показател с 1.2 пункта, което от експертите се счита за нормално за зимния сезон. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Основният причина за ограничаване на развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, втори основен аргумент е недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговията на дребно запазва нивото си от предходния месец. А „бизнес климат в сектора на услугите“ се подобрява с цели 3.5 пункта. Това се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги очакванията също са оптимистични.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

X