Подготвени кадри, зелен и спокоен град: това са сред основни фактори, които привличат нови инвеститори в София.

X