Пилотен проект от “Пясъчник за иновации” на Столична община получава приложение извън първоначалния си обхват

X