Партнираме в създаването на първи обстоен анализ на AI екосистемата в България

X