Още една международна компания – британската Amdaris, избра София за нова локация след решение за Украйна

X