НСИ: Износът на България нараства с 23%, вносът – с 26%

X