Accedia-BG-2012
“Защо София?” с Николай Мутафов, изпълнителен директор на Accedia
13.07.2017
България с първи главен път с пълно зарядно покритие за електромобили
28.07.2017

Нова онлайн платформа за обучения за отворен достъп до иновации

Nir-Vana-EU-Project

Nir-Vana-EU-Project

Enterprise Europe Network към БТПП информира в средата на юли за лансирането на НИР-ВАНА – нова онлайн платформа за обучения за отворен достъп до иновации. Проектът  цели да развие онлайн услуги, които да помогнат на МСП да разработват иновации с външни партньори – практика, позната като отворен достъп до иновации (open or collaborative innovation). Консултанти в областта на иновациите ще предоставят услуги по време на целия иновационен процес, благодарение на платформата, чрез която МСП могат да си сътрудничат, да създават заедно продукти и услуги и да участват в иновационни проекти с други МСП, експерти и изследователи от цяла Европа.

В пилотната фаза на проекта на разположение на потребителите са няколко онлайн услуги – обучителни видео сесии, водени от експерти в областта, видеа, статии и публикации (на английски език), практически задачи и тестове за самооценка. Участниците ще бъдат асистирани в процеса на обучение, а след приключването на практическите задачи ще могат да споделят идеите и решенията си в отворения форум с други участници в обучението, както и ще мога да видят разработките на колегите си.

Отворените видео курсове покриват следните теми:

  1. Въведение в иновациите – основни концепции, различните етапи при създаване на иновация, различни иновационни модели
  2. Отворен достъп до иновациите – концепции и стратегии за успешно прилагане на отворения достъп до иновации, в които организациите могат да си сътрудничат, да създават заедно или да участват заедно в иновационни проекти
  3. Свързване с потенциални партньори – стратегии и методи за свързване с потенциални партньори чрез платформата НИР-ВАНА с цел по-нататъчно изследване на отворения достъп до иновации
  4. Сътрудничество с външни партньори – въведение в стратегии и техники за стартиране на сътрудничество с потенциални партньори в платформата.

НИР-ВАНА таргетира малки и средни предприятия, ментори по иновационни процеси и специалисти в изследването на иновациите и иновационните процеси. Платформата цели доразвиване на онлайн решения за МСП, както и има за цел чисто изследователска дейност по отношение на готовността на МСП да използват технологични решения.

Проектът е базиран на концепцията Open Innovation – иновационна стратегия, чрез която компаниите излизат извън вътрешната си структура в процеса на дизайн и развитие на иновации. Комбинирането на вътрешни и външни знания и умения стимулира компаниите да споделят навън или интегрират отвън към себе си нови идеи от различни трети страни, които имат отношение към бизнеса им – потребители, служители, конкуренти, технологични и изслезователски центрове, образователни институции и др. Сътрудничество, което се основава на подобни взаимоотношения, не само подобрява резултатите, но и разпределят поравно риска между участниците.

НИР-ВАНА  се финансира по програма Horizon 2020 на ЕС. За повече информация и регистрация за достъп до платформата, може да посетите следния линк: http://nirvana.salleurl.edu/.

X