Профил на компаниите в ИТ сектора в София
25.10.2017
Профил на заетите лица и условията на труд в ИТ сектора в София
25.10.2017

ИТ секторът формира 5,7% от икономиката на София

Делът на ИТ сектора в икономиката на столицата е нараснал с 50% между 2011 и 2015 г. – от 3,8% до 5,7% от общия обем на произведената продукция в София. Чувствителното разширяване на дела на ИТ през последните години може да се обясни с факта, че повечето фирми в сектора работят за външния пазар, чиито мащаб е несравним спрямо местния.

 

IT-Sector-Sofia-share-2017-BG

 

Ориентиран предимно към износ, ИТ секторът в София реализира приходи от 1,2 милиарда лева от предоставени услуги на чуждестранни клиенти, което е увеличение със 78% за периода 2012 -2015 г. За същия период делът на столичния ИТ сектор в целия износ на страната е нараснал почти двойно – от 1,4% до 2,1% от общия износ на стоки и услуги.

 

Докладът „София – състояние и развитие на ИТ сектора“ съдържа данни за дела на ИТ сектора в икономиката на София, сегментация на сектора и демография на компаниите, профил на заетите, условията на труд и производителността, инвестициите в отрасъла и переспективите пред ИТ индустрията в столицата.

Пълният документ с подробни графики, анализ и заключения е публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

Към пълната версия.

X