London-and-Partners-SIA-partnership-free-office
Лондон ще дава временни безплатни офиси на софийския бизнес
23.10.2017
ИТ секторът формира 5,7% от икономиката на София
25.10.2017

Профил на компаниите в ИТ сектора в София

Броят на големите фирми (с над 250 служители) нараства от 15 на 20 между 2011 и 2015 г. Топ 20-те големи компании в този период са били работодатели на над 12 000 души, или средно 623 ИТ специалиста на фирма. Почти толкова са били заетите и в средноголемите компании от 50 до 249 служители, чийто брой в София е 107. В малките фирми (около 440 на брой) са работели близо 10 000 човека.

 

IT-companies-in-Sofia-2017-BG

От всички ИТ фирми в столицата, микрофирмите са 89%. Динамиката при малките фирми е и далеч по-бурна – броят на тези с до 9 заети е нараснал с 55% през 2015 г. спрямо 2011 г., като достига общо 4810 предприятия с общо заети 7703 души, или средно 1,6 души на предприятие. С други думи, повечето от тях са еднолични търговци или работещи на свободна практика (т.нар. фрилансъри). Причината за това вероятно е относително ниският минимален осигурителен доход за самонаетите, което кара ИТ специалистите да преминават формално от статут на „нает” към статут на „самонает”, като продължават да продават услугите си на бившите си работодатели, но вече като подизпълнители.

Докладът „София – състояние и развитие на ИТ сектора“ съдържа данни за дела на ИТ сектора в икономиката на София, сегментация на сектора и демография на компаниите, профил на заетите, условията на труд и производителността, инвестициите в отрасъла и переспективите пред ИТ индустрията в столицата.

Пълният документ с подробни графики, анализ и заключения е публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

Към пълната версия.

 

X