Пазар на труда в София – актуални данни от доклад за СОАПИ
13.12.2017
Състояние и развитие на аутсорсинг сектора в София, 2017 – нов доклад, публикуван от СОАПИ
11.01.2018

Интернет-базирана платформа ще свърже бизнеса с образованието

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  /СОАПИ/ и Министреството на образованието и науката подписаха Меморандум за сътрудничество, чиято цел е свързването на бизнеса и образованието. Предвижда се създаване на уеб платформа с безплатен и неограничен достъп, в която фирмите ще могат да обявяват стажове и обучения, както и свободни работни места. Бъдещата „Дигитална карта на образователната система в Столичната община за подготовка на кадри“ ще дава актуална информация в кое училище колко ученици и по какви специалности се подготвят.

 
„Мисията на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции е да подпомага развитието на добрата икономическа, бизнес и социална среда в София и именно за това СОАПИ се ангажира да доразвие връзката между бизнеса и образованието, като си партнира и с МОН в тази област.“, каза по време на подписването на Меморандума главният изпълнителен директор на СОАПИ Владимир Даналов. „На база на проведени срещи, анализи и разговори с представители на образователни институции и бизнеса, стана ясно, че е необходимо да има достъп до актуална информация за броя на специалистите, които се подготвят в образователната система, както и за работните позиции на пазара на труда. Това доведе до идеята за създаване на единна дигитална карта/платформа, съдържаща такава информация. Благодарим на министерството на образованието и науката и в частност на министър Красимир Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова за това, че ни подкрепиха в идеята и съм сигурен, че партньорството ни ще доведе до конкретни положителни резултати в областта на свързването на бизнеса и образованието.“, каза още Владимир Данаилов.

 
Очаква се интернет-базираната платформа да стартира през март 2018 г. първоначално в Столична община, като амбицията е този проект от регионален да стане национален.

X