Интернет-базирана платформа ще свърже бизнеса с образованието

X