Инвест София участва в кръгла маса за ролята на публично-частните партньорства на Делфийския икономически форум

X