Инвест София участва в информационното събитие “Отговорно бизнес поведение” на ИАНМСП

X