Инвест София участва в информационно събитие за финансирането на високотехнологичните научни изследвания и иновации

X