Инвест София с участие във форума „Силата на разнообразието: да променим стереотипите“

X