Инвест София представи стратегии за привличане на инвеститори в София пред делегация от Индонезия

X