Инвест София и клъстер „София – град на знанието“ подписаха Меморандум за сътрудничество

X